Számítógépes alapismeretek

 

A "Számítógépes alapismeretek" az első félév kötelezően elvégzendő tantárgya, a 2008-as programtervező informatikus BSC tanrend része, heti órabeosztása 2+2+1, a kreditértéke 5.

Keresztféléves tárgyként a tavaszi félévben is meghirdetésre kerül, a 2 óra előadáson elhangzó ismeretanyagot a 2 óra gyakorlat során elmélyítjük! Szükség esetén 1 óra konzultáció áll a hallgatók rendelkezésére! A tárgy felvételének nincs előfeltétele! A tantárgynak két fontos célkitűzése van.

  • Egyrészt a középiskola után különböző alapokkal érkező hallgatóknak adjon egy közös alapot,minimumot, ami elengedhetetlen a későbbi tanulmányok során!
  • Másrészt a két leggyakrabban használt operációs rendszer környezetben megismerjék a munkájukat könnyítő alapvető script írási lehetőségeket! Ez a shell script, illetve a Powershell elemekkel való ismerkedést jelenti.

Kérjük az alábbi rövid eszközhasználatról szóló kérdőív kitöltését!

A félév során, folyamatos számonkérés keretében, a gyakorlati jegy megszerzéséhez 3 beadandó feladatot és 4 zárthelyi dolgozatot kell sikeresen teljesíteni. A 4 zárthelyi dolgozatot három különböző időpontban írják.

  • Első zárthelyi dolgozat tervezett ideje: 4. hét. Témája: Unix parancsok.
  • Második zárthelyi dolgozat tervezett ideje: 9. hét. Témája: Shell script készítés.
  • A harmadik és negyedik zárthelyi dolgozat tervezett ideje: 13. hét. Témája: PowerShell script készítés, Előadáshoz kapcsolódó elméleti kérdéssor. A lehetséges kérdések listáját az előadás fül alatt találja.

A beadandó feladatokat a megfelelő menüpont alatt lehet olvasni. Mindhárom dolgozatot mindenki gyakorlaton írja (a pontos időpont eltérhet a tervezettől, a gyakorlatvezető minden esetben pontosan megadja). Akinek szükséges, a pótzh-t utolsó gyakorlaton, vagy az első vizsgahéten tudja megírni, ezt szintén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni!

Az előadások, gyakorlatok támogatásához, egy TÁMOP pályázat keretében részletes elektronikus tankönyv készült. Erre az oldalra a következő link vezet:
Tovább a tankönyvre »

ELTE IK.

Segítség!

Az őszi félév során az előadás két időpontban is meghirdetésre kerül, mindkét alkalommal az anyag ugyanaz! Ha valakinek a tárggyal kapcsolatban kérdése, problémája van, akkor az alábbi sorrendben tud segítséget kérni:

  • Gyakorlati időben kérdezze meg a gyakorlatvezetőt! Ha hiányzott és szükséges, írjon levelet a gyakorlatvezetőjének!
  • Ha szükséges a rendelkezésre álló 1 óra konzultációs időben próbálják a kérdéseket a gyakorlatvezetővel tisztázni!
  • Előadás előtt, után az előadótól van lehetőség kérdezni, megbeszélni a felmerülő problémákat!

Tárgyfelelős

ELTE IK Média és Oktatásinformatikai Tanszék
Dr. Illés Zoltán Egyetemi docens